Skrifter

Föreningen för hembygdsvård

i Österfärnebo

Skrifter


Föreningen för hembygdsvård i Österfärnebo har givit ut många böcker och skrifter som handlar om socknens byar och invånare. Varje år ger föreningen ut ett nytt nummer av Koverstabladet där gamla minnen blandas med artiklar om dagens Österfärnebo.


Böckerna och skrifterna finns i lager och kan köpas i Koversta eller beställas av Alvar Olsson tel 0291-204 31 eller via e-post: alvar.berit24@gmail.com

Skrifterna skickas med inbetalningskort + porto

1

Koversta Gammelby, Tord Andersson och Gösta Elfström, rev 2014

20:-

2

Byar, hemman, gårdsnamn, Johan Wideen

25:-

3

Olof Nicolai Dahlenius kyrkoherde i Österfärnebo (en släktutredning) Johan Wideen och Mats Olsson SLUTSÅLD

Du kan köpa en utskrift av den släktdatabas som finns inskriven utifrån Dahleniusboken. Kontakta i så fall Agneta Björk, Agneta.bjork@edu.sandviken.se

Ladda ned register över gårdarna, pdf-format

80:-

4

En Färnebosläkts dagböcker 1780-1899, Johan Wideen

80:-

5

Wådeliga händelser under 17- och 1800-talen, Johan Wideen

25:-

6

Emigration från Österfärnebo 1850-1948, Johan Wideen och Gerhard Gustafsson

20:-

7

Österbors skifteslag, Johan Wideen och Viktor Olsson, kompletterat 1995 Alvar Olsson

120:-

8

Torpboken, Österfärnebo sockens utanvessare och torpare, bebyggelse och levnadsförhållanden, Tord Andersson

80:-

9

Från skogsbyn till huvudstaden, Axel Eriksson, redigerad av Bertil Andersson

140:-

10

Österfärnebo vigselböcker 1688-1862, Boo Jonsson och Lars Jonsson

120:-

11

Färnbomål, (dialekt och gamla uttryck), nyutgåva 2009

140:-

12

Gårdar och folk i Sixbo och Knavmuren, Nils Dahlström, Helge Wåhlin och August Pettersson

120:-

13

Kräbäck, en bydokumentation, Bertil Andersson, Sigrid Rooth och studiecirkel

60:-

14

Österfärnebos vilda växter, Gösta Cederstrand

40:-

15

Ungdomen i Berrek (protokollsutdrag från ungdomsföreningen "Skogsblomman"), Lennart Söderblom och Agneta Mosell

40:-

16

Allmogemålaren Hans Wikström, Tord Andersson

100:-

17

Vi bläddrar i protokollen 1721-1979, John Olsson

80:-

18

Sterte och Ulvsbo byar

160:-

19

Erik Höggrunds minnesanteckningar: Om livet i Österfärnebo kring sekelskiftet 1800-1900

50:-

20

Gårdarnas historia i byarna See, Finnäs, Bro & Gryt, framtagen av bybor

140:-

21

Hembygdsgårdar

150:-

22

Urtaggen, Yngve Östberg

100:-

23

Österfärnebos fäbodar

200:-

24

Koverstabladet (Hembygdsföreningens årsskrift från åren 1983-2018)

Nummer 1-17    30:-

Nummer 18-19  70:-

Nummer 20-23  100:-

Nummer 24-26  120:-

Nummer 27-29  140:-

Nummer 30-36  150:-


Komplement till nr 1-3, innehållande sockenkrönika 1983-1985  20:-


Paketpris: Samtliga Koverstablad 1-35 inklusive komplement 2 000:-


Vill du veta vilka artiklar som finns i de olika årgångarna?

Sök i vårt pfd-register över artiklarna  med programmets sökfunktion, tryck ner tangenten Ctrl + F


Copyright © All Rights Reserved