Forskarmaterial

Föreningen för hembygdsvård

i Österfärnebo

På gång just nu


Vi har digitaliserat alla socknens soldater som ingick i Färnebo kompani. I förteckningen kan man se uppgifter om soldaternas tjänstgöring, när de antogs, hur långa de var, vilka krig de deltog i etc. Förteckningen finns på datorn i Forskarrummet.

 

Vi håller på att bygga upp en släktdatabas över personer som bott i socknen. Grundmaterialet är Dahleniusboken och sedan fyller vi på med andra personer.

 

Agneta Björk arbetar vidare med fotoarkivet över gamla foton av Österfärnebobor samt över gårdar och byar, arbetsbilder, skolfoton, konfirmationsfoton samt gruppfoton. Har du gamla svart-vita porträtt liggande så är vi angelägna om att få låna dem för kopiering. Hör av dig till Agneta Björk tel 0291-500 41 om du har funderingar.

Forskargruppen

Vintern 98-99 startade en forskargrupp inom föreningen. Den har till syfte att sammanställa resurser för dem som vill forska om och i Österfärnebo.


Vid Allhelgonahelgen 1999 stod forskarrummet i Österfärnebo bibliotek färdigt där allehanda material över socknen fanns samlat. Vid den stora biblioteksbranden 2010 försvann mycket av vårt material. Rummet, nu i det nya biblioteket i skolans lokaler, är tillgängligt för allmänheten under bibliotekets ordinarie öppettider.


Varannan helgfri torsdag, jämna veckor, 18-21 finns två från Forskargruppen där som handledare. Under sommaren har vi ledigt men rummet är naturligtvis öppet om du vill gå och forska på egen hand.


Branden tog allt vi hade i utrustningsväg men vi har åter byggt upp vårt material. Dels genom inköp och dels genom gåvor från snälla personer.  För närvarande finns i rummet en läsapparat samt mikrokort över alla Österfärnebos kyrkböcker, även räkenskapsdelarna och protokoll. En dator innehåller alla foton från fotoarkivet samt olika cd-databaser. 


I biblioteket finns en dator som innehåller både Arkiv Digital och SVAR där du kan forska efter släktingar i alla delar av Sverige. Vi har även många klippböcker som du kan sitta och bläddra i. Det finns också inspelade intervjuer med gamla Färnbobor, lyssna på dem på vår radio.

Forskarmaterial


I Forskarrummet finns olika sorters material som hjälper dig som vill forskar om din släkt eller om bygdens historia.


Det finns två datorer med abonnemang på Arkiv Digital och på SVAR, samt en dator där du kan titta på socknens fotoarkiv samt andra cd-databaser.


Du kan besöka Forskarrummet under bibliotekets ordinarie öppettider. Helgfria torsdagkvällar utom sommaren får du mellan 18-21 hjälp av någon i Forskargruppen.Forskargruppen


Forskargruppen består av:


Annika Wigert samordnare för gruppen            annika.wigert@sandviken.se

 

Gunnel Strid  0291-205 43, gunnel.strid@gmail.com


Agneta Björk  0291-500 41, agneta.bjork@utb.sandviken.se


Gunbritt Andersson  0291-500 21 gunbritt.andersson@utb.sandviken.seCopyright © All Rights Reserved