Bli medlem

Föreningen för hembygdsvård

i Österfärnebo

Bli medlem


Vi vill gärna ha dig som medlem i föreningen, det kostar mycket att bevara så många byggnader som det finns i Koversta. Med din medlemsavgift bidrar du till att bevara vårt unika kulturarv.


Medlemsskap kostar 200:- per familj , vi vill ha namnet på samtliga familjemedlemmar, enskild medlem kostar  100:- och pensionär 50:-.

Du betalar till vårt bankgirokonto (Sala sparbank) med nr 592-0962.

Copyright © All Rights Reserved