Styrelsen 2018

Styrelsen 2018

Ordförande

Håkan Berglin

0291-213 57

070-347 01 18

hakan.berglin@hos.sandnet.se

Sekreterare

Mona Zander

0291-310 07

070-318 71 92

erkjans1863@gmail.com

 

Pär Widén

0291-500 12

 

Ledamöter

Lennart Larsson

0291-205 01

070-572 05 01

rasbolennart@hotmail.se

Kassör

Inga-Lill Gavell

0291-210 40

070-268 75 09

ilagavell@gmail.com

 

Tommy Wigert

0291-204 07

070-341 80 99

tommy.wigert@telia.com

 

Alvar Olsson

0291-204 31

070-583 49 13

029120431@hos.sandnet.se

 

Agneta Engvall

0174-52 41 44

076-821 47 86

engvall.Agneta@gmail.com

Jubileumssamordnare

Gunnel Strid

0291-205 43

070-522 42 47

gunnel.strid@gmail.com

 

 

 

 

Husmor och husfar

Margit Wedin (bokningar)

0291-200 35

070-378 80 51

margitwedin@telia.com

 

Inger Lindfors

070-390 98 80

 

 

Pär Lindström

0291-202 23

070-348 09 81

perlindstrom50@gmail.com

Föreningen för hembygdsvård

i Österfärnebo

Copyright © All Rights Reserved