Kulturen i naturen

Föreningen för hembygdsvård

i Österfärnebo

Kulturen i naturen

Under ett år har det pågått en förstudie över en kommande stor turistsatsning i Gästrikland, "Naturkraft Gästrikland". Österfärnebo och Hamrånge har varit utvalda som pilotorter, Hamrånge och Österfärnebo i cykelsatsningen och endast Österfärnebo i delen "Kulturen i naturen". Nu kan du delta i den framtagna kultursatsningen.


Så här går det till:


Du köper en folder för 100 kronor på Lundgrens, Rosengömman och Färnebofjärdens camping, Schwedenpause. I den finns två kartor där ett antal skyltade kulturplatser är utmärkta samt ett startkort. Du besöker  platserna och skriver ner de två första orden som står på skyltarna, ej rubriken. Det finns inte synliga lämningar vid alla skyltar, men de berättar intressanta historier. Vissa skyltar är uppsatta av Länsmuséet och andra aktörer, exempelvis vid Koversta och Åsbergs herrgård. De har därmed inte de gula skyltarna utan de svara järnskyltarna som Länsmuséets skyltar är gjorda av.


När du besökt alla platser och startkortet är ifyllt går du till Lundgrens och lämnar in startkortet. Du får då som belöning ett specialfika utan att betala för det.


Naturkraft GästriklandCopyright © All Rights Reserved