Evenemang

Föreningen för hembygdsvård

i Österfärnebo

Evenemang 2019

Ändringar och kompletteringar kan komma att ske.

17 mars

14.00

Årsmöte, gamla sjukhemmet i Gysinge. Nye ägaren Olle Falk berättar om byggnaden och Gysinge Bryggeri AB presenterar sin kommande verksamhet.

6 april

14.00

Bakom kulisserna i programmet "Allt för Sverige". Fredrik Meister som tar fram bakgrundsmaterial till programmet med Sveriges högsta tittarsiffror berättar om sitt arbete med programmet, Sockenstugen, inträde 50:-

11 maj

9.00

Städdag i Koversta

25 maj

18.00

Gränsträff med Hedesunda hembygdsförening vid deras hembygdsgård Åsudden, kolmila och Dan Anderssonsånger.

6 juni

14.00

Nationaldagen firas. Tal, musik och fika. Visning av veteranfordon av olika slag från ca 13.30, stugorna öppna efter framträdandena.

12 juni

18.00

Byvandring i Berg, ledare Ann-Mari Olsson och Erik Bergstrand

21 juni

14.00

Traditionellt midsommarfirande med majstångsresniing, tal, dans kring stången, Västersocknen ansvarar för arrangemangen

23 juni

11.00

Sommargudstjänst i Koversta


KOVERSTAVECKAN

7 juli

11.00

Friluftsgudsjtänst

8 juli

18.00

Naturstig med tipspromenad och små tävlingar, ÖFIF:s motionssektion ansvarar

9 juli

17-21

Forskargruppens dag: 17.00 Erika Åberg, känd från tv, berättar om sitt arbete med gamla hus 19.00 Agneta Björk visar från fotoarkivet och från Gerhard Gustafssons foton

10 juli

18.00

Byvandring Backan och Sixbo, ledare Sven-Olov Sundin och Bernt Wåhlin 

11 juli

14.00

Barnens dag i Koversta med lekar och djur (både i trä och äkta)

13 juli

9-16

Veteranbils- och kuriosamarknad
4 aug

13.00

Hembygdsgårdarnas dag med öppet hus i stugorna. 

7 aug

18.00

Byvandring i västra Västerbor och Vista

11 aug

11.00

Friluftsgudstjänst

28 sep

9.00

Städdag i Koversta

9 nov

13-16

Arkivens dag 13-16 i Österfärnebo bibliotek.

Årets tema är "Gömt eller glömt", Forskargruppen firar 20 årsjubileum, utställningar från evenemang genom åren.


Copyright © All Rights Reserved